Ν.4540/2018 (ΦΕΚ Α 91)

Ν.4540/2018 (ΦΕΚ Α 91)

Περιγραφή

Ν.4540/2018 Άρθρα 25-27 (Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης), άρθρο 31 (Τροποποίηση Ν. 4251/2014), Άρθρο 32 (Τροποποίηση π.δ. 106/2007).

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή