Είσοδος στη χώρα

 

Η διαδικασία νόμιμης εισόδου στη χώρα καθορίζεται αφενός από τη Συνθήκη SCHENGEN, που έχει εγκαθιδρύσει ένα χώρο χωρίς ελέγχους στα κοινά σύνορα και ελεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ των κρατών μελών της Συνθήκης, αφετέρου από το εθνικό μας πλαίσιο εισόδου για μόνιμη διαμονή – εγκατάσταση. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στο ζήτημα της αιτιολόγησης της άρνησης θεώρησης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών από τις προξενικές αρχές της χώρας μας, αλλά και στη δυνατότητα των νομίμως διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών να επιτύχουν την επανένωσή τους με τα μέλη της οικογένειάς τους. Η Αρχή ασκεί τη διαμεσολαβητική της δράση με στόχο την απόλαυση του δικαιώματος των αλλοδαπών ανηλίκων στην οικογενειακή συνένωση και την κατά προτεραιότητα εξέταση των σχετικών αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όλα | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2002

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 10.

2012

2011

2010

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 10.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή