Οι Παρεμβάσεις μας

Σε αρκετές χώρες η συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και γενικότερα καταπιεστικές πολιτικές συνεχίζουν να εξαναγκάζουν ανθρώπους να τις εγκαταλείπουν για να διασώσουν τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους. Στους ανθρώπους αυτούς κάθε δημοκρατική πολιτεία οφείλει να παρέχει ενισχυμένη προστασία. Το ρυθμιστικό πλαίσιο περί ασύλου και προσφύγων, συνθέτουν ιδίως η Διεθνής Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια, η Ε.Ε. επιχειρεί την εναρμόνιση των σχετικών ευρωπαϊκών εθνικών πολιτικών. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για το καθεστώς των προσφύγων κρίνεται καταρχήν ως ικανοποιητικό, ωστόσο σημαντικά προβλήματα προκύπτουν κατά την εφαρμογή του, κυρίως από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Βασικά θέματα που αφορούν το άσυλο και τους πρόσφυγες και τα οποία απασχολούν την Αρχή μας είναι η υποδοχή, η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, η αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα, η κοινωνική προστασία και οι ανήλικοι.

Λόγω των δυσλειτουργιών που παρατηρούνται στη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων πολιτικού ασύλου, ο Συνήγορος του Πολίτη διατυπώνει γενικές οργανωτικές ή νομοθετικές προτάσεις και συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες στα γενικότερα θέματα ασύλου. 

Διαθέσιμες Ενότητες:

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή