Πρόσφυγες

Σε αρκετές χώρες η συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και γενικότερα καταπιεστικές πολιτικές συνεχίζουν να εξαναγκάζουν ανθρώπους να τις εγκαταλείπουν για να διασώσουν τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους. Στους ανθρώπους αυτούς κάθε δημοκρατική πολιτεία οφείλει να παρέχει ενισχυμένη προστασία. Το ρυθμιστικό πλαίσιο περί ασύλου και προσφύγων, συνθέτουν ιδίως η Διεθνής Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια, η Ε.Ε. επιχειρεί την εναρμόνιση των σχετικών ευρωπαϊκών εθνικών πολιτικών. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για το καθεστώς των προσφύγων κρίνεται καταρχήν ως ικανοποιητικό, ωστόσο σημαντικά προβλήματα προκύπτουν κατά την εφαρμογή του, κυρίως από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Βασικά θέματα που αφορούν το άσυλο και τους πρόσφυγες και τα οποία απασχολούν την Αρχή μας είναι η υποδοχή, η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, η αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα, η κοινωνική προστασία και οι ανήλικοι.

O Συνήγορος του Πολίτη έχει διερευνήσει καταγγελίες και για τις συνθήκες υποδοχής, κράτησης και φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο. Η εξαιρετικά περιορισμένη έως μηδενική χορήγηση ασύλου σε συνδυασμό με το ανέφικτο της απέλασης της μεγάλης πλειονότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων που εισέρχονται παράνομα στη χώρα και η έλλειψη προνοιακής μεταχείρισης για αυτούς, έχει ως αποτέλεσμα ο πληθυσμός αυτός να στερείται θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Αρχή πραγματοποιεί επισκέψεις και αυτοψίες σε χώρους υποδοχής και κράτησης σε πολλές περιοχές της χώρας, συνεργάζεται με φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που προασπίζονται τα δικαιώματα των ανηλίκων προσφύγων και έχει απευθύνει συστάσεις για τη βελτίωση των πρακτικών μεταχείρισης των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Διαθέσιμες Ενότητες:

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή