Καθορισμός Ιθαγένειας - Ανιθαγενείς

Πέραν των γενικότερων ζητημάτων, που απασχολούν το σύνολο των ενδιαφερομένων για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, πολλές αναφορές προέρχονται από απογόνους ελλήνων πολιτών, οι οποίοι ζητούν την παρέμβαση της Αρχής, προκειμένου να λυθούν σύνθετα προβλήματα που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία διαπίστωσης της ιθαγένειάς τους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει και αναφορές ανιθαγενών. Ειδικότερα, υπόψη της Αρχής τίθενται ζητήματα που αφορούν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης των προβλεπόμενων από τον νόμο ταξιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων διαμονής σε ανιθαγενείς που διαβιούν στην Ελλάδα, αλλά και υποθέσεις που αφορούν την ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από πρώην έλληνες πολίτες, κυρίως προερχόμενους από τη μειονότητα της Θράκης και αλλού.

Όλα | 2014 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 1999

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 36.

2014

2011

2010

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 36.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή