Πολιτογράφηση - Κτήση Ιθαγένειας

Όλο και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων που διαμένουν στη χώρα ζητά να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, κυρίως λόγω του ότι πολλοί έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Δεν θα πρέπει να παραβλέπει κανείς ότι αρκετά αιτήματα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας σχετίζονται με τα πλεονεκτήματα κατοχής μιας ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ε.Ε. Η αυστηρή τήρηση των κανόνων στη διαδικασία πολιτογράφησης, αλλά και ζητήματα των γενικότερων υποχρεώσεων της διοίκησης απασχολούν τον Συνήγορο του Πολίτη από την αρχή της λειτουργίας του. Η μακρόχρονη εμπειρία της Αρχής σε θέματα ιθαγένειας έχει εξασφαλίσει μια συνεχιζόμενη ροή αναφορών σχετικά με θέματα πολιτογράφησης.

Όλα | 2018 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2006 | 2005 | 2004

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 17.

2018

  • 12/02/2018
    - ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ; (Απλοποιημένες οδηγίες απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας)
    Οι απλοποιημένες οδηγίες απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, που επισυνάπτονται, αποτελούν υλοποίηση ιδέας που προέκυψε από την συνάντηση εργασίας της Αρχής μας με τις μεταναστευτικές κοινότητες, τον Δεκέμβριο του 2017. Το αποτέλεσμα που προέκυψε, μετά από εντατική συνεργασία της Αρχής μας, με έμπειρα στελέχη της Δ/νσης Ιθαγένειας του Υπ. Εσωτερικών, στοχεύει στην προώθηση των πολιτικών ένταξης των μεταναστών, μέσω της βελτίωσης της κατανόησης των διοικητικών διαδικασιών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ελληνικής πολιτείας.

2014

2013

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 17.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή