Απέλαση

 

Η απέλαση και η εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών αποτελούν μέτρα που το Ελληνικό Κράτος λαμβάνει σε βάρος αλλοδαπών υπηκόων εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Ωστόσο, καθώς τα εν λόγω μέτρα είναι ιδιαίτερα δυσμενή, η αιτιολόγησή τους πρέπει να είναι επαρκής και ειδική. Η ανύπαρκτη ή ελλιπής αιτιολόγηση που παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις λήψης των προαναφερόμενων μέτρων, ενδεχομένως υποδηλώνει την κατάχρηση της έννοιας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η διοικητική απέλαση και η εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθυμήτων αποτελούν συχνό αντικείμενο παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη.

Όλα | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 11.

2011

  • 08/07/2011
    - Άδεια επιστροφής στη χώρα απελαθέντος αλλοδαπού
    Πόρισμα του Συνηγόρου με θέμα την άδεια επιστροφής στην Ελλάδα απελαθέντος αλλοδαπού. Ο Συνήγορος διαπιστώνει την απουσία κριτηρίων για την άσκηση της αρμοδιότητας του Υπουργού Δικαιοσύνης να δίδει τις εν λόγω άδειες επανόδου και προτείνει την ανάληψη πρωτοβουλίας για την εξειδίκευση της συγκεκριμένης διαδικασίας και την διασαφήνιση των σχετικών προϋποθέσεων.

2009

2008

2007

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 11.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή