Ετήσια Έκθεση 2009

Ετήσια Έκθεση 2009

 

Η κρίση εντείνει τα προβλήματα της διοίκησης και πλήττει τη συνοχή της κοινωνίας μας, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2009, τη χρονιά με τον μεγαλύτερο αριθμό νέων υποθέσεων (13.433) από συστάσεως της ανεξάρτητης αρχής. Τα προβλήματα που καταγγέλλουν οι πολίτες σχετίζονται με δύο κυρίως κατηγορίες θεμάτων: την καθημερινή επαφή του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες (υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση, φορολογία, περιβάλλον, έκδοση αδειών πάσης φύσεως, και συναλλαγές με τις δημόσιες επιχειρήσεις), και τις παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως οι διακρίσεις λόγω εθνικότητας, φυλής, θρησκείας, φύλου κ.λπ. και η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ασφάλιση, καθώς επίσης και οι αυθαιρεσίες στη διαδικασία απονομής ιθαγένειας ή χορήγησης πολιτικού ασύλου.

Σχετικά Έγγραφα

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή