Ενημερωτικό υλικό

 

Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς

Ημερίδα "Πρόσβαση στα έγγραφα και διαφάνεια της διοικητικής δράσης"

Ημερίδα "Πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας"

Η φορολογική διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών και ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη στην επίλυση των προβλημάτων – πρακτικά διημερίδας στην Φορολογική Επιθεώρηση

Οδηγός καλής συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων, 2005

 

Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς

Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς

Δείτε επίσης Οδηγός Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 2012 "Θεμελιώδης αρχές της Δημόσιας Διοίκησης για τους υπαλλήλους της Ε.Ε."

Κορυφή σελίδας

 

Ημερίδα "Πρόσβαση στα έγγραφα και διαφάνεια της διοικητικής δράσης", 23 Φεβρουαρίου 2009

Πρόσβαση στα έγγραφα και διαφάνεια της διοικητικής δράσης

Κορυφή σελίδας

 

Ημερίδα "Πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας", 22 Νοεμβρίου 2007

Κορυφή σελίδας

 

Η φορολογική διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών - ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη στην επίλυση προβλημάτων

•	Η φορολογική διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών και ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη στην επίλυση των προβλημάτων

Κορυφή σελίδας

 

Οδηγός καλής συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων, 2005

Κορυφή σελίδας

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή