Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

Όλα | 2018

2018

  • 12/07/2018 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Επιστροφή φόρου σε πολίτη
    Κατόπιν διαμεσολάβησης του Συνηγόρου επιλύθηκαν τεχνικά προβλήματα συνεργασίας μεταξύ Δ.Ο.Υ. και Τ.Ε.Ι. σχετικά με τη διόρθωση βεβαίωσης αποδοχών φορολογουμένου και η Φορολογική Διοίκηση προέβη σε τροποποίηση της σχετικής δήλωσης φόρου εισοδήματος της αναφερόμενης και στην επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου εισοδήματος.

Σχετικές Τοποθεσίες

Αρχή



Εργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή