Αίτηση

Όλα | 2018 | 2014

2018

  • 12/01/2018 - Πόρισμα
    - Επαναφορά της δυνατότητας αποζημίωσης πολιτών από τη διοίκηση λόγω μη τήρησης των προθεσμιών του Ν.2690/1999
    Ο Συνήγορος του Πολίτη, διαπίστωσε ότι από τις 21/11/2013, καταργήθηκε το νομικό πλαίσιο με το οποίο παρεχόταν η δυνατότητα στους πολίτες να αποζημιώνονται χρηματικά, όταν οι δημόσιες υπηρεσίες δεν απαντούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, σε έγγραφα αιτήματά τους προς αυτές - παρά την ρητή συνταγματική επιταγή (άρθρο 10, παράγραφος 3). Ο Συνήγορος του Πολίτη προέβη στη σύνταξη Πορίσματος με το οποίο ζήτησε, από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο (Διοικητικής Ανασυγκρότησης), την επαναφορά, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, της δυνατότητας χρηματικής αποζημίωσης των πολιτών, όταν δεν τηρούνται εκ μέρους της διοίκησης οι προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), σύμφωνα με το σχετικό συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Παράλληλα ζήτησε, να ληφθεί μέριμνα και για τα ήδη εκκρεμή αιτήματα των πολιτών.

2014

  • 18/02/2014 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για μεγάλες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών από Δήμους
    Πολίτες διαμαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο για μεγάλες καθυστερήσεις εκ μέρους των υπηρεσιών διαφόρων Δήμων να απαντήσουν σε αιτήσεις που αυτοί είχαν καταθέσει. Προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ο Συνήγορος επεσήμανε τις σημαντικές διαδικαστικές παραλείψεις και ιδιαίτερα το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την εξέταση των αιτήσεων, καθώς επίσης και τη μη ενημέρωση των πολιτών για τους λόγους αυτής της καθυστέρησης.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή