Λοιπά θέματα επαγγελματικής κατάρτισης - επιμόρφωσης

Όλα | 2021 | 2015 | 2008

2021

  • 05/02/2021 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Μη ανάθεση διδακτικών ωρών μαθημάτων ΔΙΕΚ σε εκπαιδευτές, κατά παράβαση του οδηγού σπουδών
    Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε σε περίπτωση μη ανάθεσης διδακτικών ωρών σε πιστοποιημένο εκπαιδευτή ΔΙΕΚ από τον αρμόδιο Διευθυντή. Σε συνέχεια της παρέμβασης αυτής, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, απέστειλε συστάσεις στο ΔΙΕΚ, ώστε να μην επαναληφθεί η ίδια πρακτική στο μέλλον.

2015

  • 25/02/2015 - Δελτίο Τύπου
    - Συμμετοχή σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ αποφοίτων ΙΕΚ που συμμετείχαν σε εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ
    Ο Συνήγορος του Πολίτη πληροφορήθηκε με ικανοποίηση την απόφαση του ΑΣΕΠ να παράσχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε προκήρυξή του για στελέχωση του ΕΚΑΒ και σε αποφοίτους ΙΕΚ που συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, των οποίων τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη εκδοθεί. Ο Συνήγορος είχε προτείνει με έγγραφό του προς τα συναρμόδια υπουργεία να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, οι οποίοι αποκλείονταν λόγω της καθυστέρησης έκδοσης των αποτελεσμάτων από τον ΕΟΠΠΕΠ.

2008

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή