Πεδία παρέμβασης

Ο Συνήγορος του Πολίτη μεσολαβεί σε υποθέσεις οικονομικών δραστηριοτήτων και διοικητικών διαδικασιών στους ακόλουθους τομείς:

  • τοπική αυτοδιοίκηση,
  • επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΚΟ),
  • αγροτική πολιτική (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία),
  • επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση,
  • εργασία και απασχόληση,
  • μεταφορές, επικοινωνίες και ταχυδρομεία,
  • κρατικές προμήθειες και δημόσιες συμβάσεις,
  • προσλήψεις (εκτός διαδικασίας ΑΣΕΠ) στο δημόσιο και στην εκπαίδευση,
  • φορολογία και τελωνεία,
  • προσυμβατική, συμβατική και εξωσυμβατική-αντικειμενική ευθύνη του Δημοσίου, απαλλοτριώσεις,
  • οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών

 

Ο Συνήγορος εξετάζει φαινόμενα κακοδιοίκησης και παραβίασης δικαιωμάτων, όπως χαμηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, μη επαρκή πληροφόρηση, κακή επικοινωνία και πλημμελή εξυπηρέτηση, προβλήματα οργάνωσης και εφαρμογής των διοικητικών διαδικασιών. Μεγάλος αριθμός υποθέσεων αφορά μη απάντηση ή καθυστέρηση απάντησης σε αιτήσεις πολιτών, καθώς και ελλιπή ή πλημμελή αιτιολόγηση των πράξεων της διοίκησης.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή