Παρακράτηση / προκαταβολή φόρου εισοδήματος

Όλα | 2015

2015

  • 09/03/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Πρόταση για συμψηφισμό παρακρατηθέντος φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης
    Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε αναφορές πολιτών οι οποίοι, επειδή είχαν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση μετά την πάροδο τριετίας από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της, κλήθηκαν να πληρώσουν ξανά το φόρο που ο εργοδότης τους είχε παρακρατήσει από το μισθό τους και είχε προκαταβάλει στην εφορία. Η θέση του υπουργείου Οικονομικών ήταν ότι τα προκαταβληθέντα ποσά έχουν παραγραφεί. Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής και τα ποσά αυτά πρέπει να συμψηφιστούν. Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών ενέμεινε στις απόψεις του.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή