Συνόψεις

Όλα | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2003

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 23.

2019

 • 16/10/2019 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου και απομάκρυνση ανθυγιεινών εστιών στο Δήμο Χανίων.
  Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου και απομάκρυνση ανθυγιεινών εστιών στο Δήμο Χανίων.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 12/09/2019 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αντιμετώπιση προβλήματος συσσώρευσης ομβρίων υδάτων στην πόλη της Ερέτριας
  Πολίτης ζήτησε τη μεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, για να λυθεί ζήτημα συσσώρευσης όμβριων υδάτων στις οδούς έξω από την οικία του στην πόλη της Ερέτριας, που προκαλούσε πρόβλημα υγρασίας στο ακίνητό του. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερέτριας και τον Δήμο Ερέτριας να εξετάσουν το ζήτημα, να προγραμματίσουν την κατασκευή έργων απορροής ομβρίων υδάτων και κατασκευής πεζοδρομίου, αντίστοιχα, και να ενημερώσουν σχετικά τον πολίτη. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η ΔΕΥΑ Ερέτριας προγραμμάτισε και εκτέλεσε έργο απορροής ομβρίων υδάτων (δίκτυο και φρεάτια υδροσυλλογής), και ο Δήμος Ερέτριας έστειλε στον πολίτη αναλυτική λίστα εργασιών και τεχνικών στοιχείων για την κατασκευή πεζοδρομίου ως υπόχρεος ιδιοκτήτης.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 16/07/2019 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αντιστήριξη οδών λόγω κατολισθήσεων στην πόλη της Ρόδου
  Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, για να διαμαρτυρηθεί για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου αντιστήριξης επί της οδού Καλαμάτας στην πόλη της Ρόδου, που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ρήγμα σε αγωγό αποχέτευσης και διαρροή λυμάτων. Μετά τη διαμεσολάβηση της Αρχής, αποφασίστηκε να προχωρήσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου στην εκπόνηση ιδιαίτερης μελέτης για τη συγκεκριμένη περιοχή και την εκτέλεση του έργου με το συντομότερο νόμιμο τρόπο καθώς επίσης, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου να προβούν στην τοποθέτηση κρασπέδου στο όριο της οδού προς την πλευρά του πρανούς, προκειμένου να οδηγούνται τα όμβρια σε νέα φρεάτια περισυλλογής.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 11/07/2019 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Προστασία υδροβιότοπου στη Ν. Προποντίδα Χαλκιδικής
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε για την προστασία του υδροβιότοπου «Σαχάρα» στον Δήμο Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, η Αρχή ζήτησε την ενεργοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η προστασία του εν λόγω υγροτόπου. Το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ εισηγήθηκε την ένταξη της περιοχής σε προστατευτικό πλαίσιο. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης απέστειλε σχετικό έγγραφο εκθέτοντας το ζήτημα στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, δεδομένου ότι στην εν λόγω έκταση επιτρέπονται με ΠΔ οι χρήσεις τουριστικών εγκαταστάσεων κλπ.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 10/07/2019 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Ακύρωση οικοδομικής άδειας μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος & βοηθητικών χώρων στην Αγ. Μαρίνα Χανίων
  Ο Συνήγορος του Πολίτη κλήθηκε να διαμεσολαβήσει για την περιβαλλοντική υποβάθμιση έκτασης από παράνομη εξορυκτική δραστηριότητα και απόρριψη αποβλήτων εντός λατομικού χώρου στην Αγ. Μαρίνα Χανίων. Σε συνέχεια και παλαιότερων ενεργειών της Αρχής και σε συμφωνία με τις απόψεις της ανακλήθηκε η οικοδομική άδεια των εγκαταστάσεων της μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 23.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή