Πράξεις εφαρμογής

Όλα | 2017 | 2015 | 2014 | 2000

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 9.

2017

 • 30/10/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εισφοράς στον Δήμο Ιωαννιτών
  Ο Συνήγορος εξέτασε υπόθεση πολιτών, με αίτημα την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων της εισφοράς σε χρήμα σε ποσοστό 20% του εφάπαξ ποσού που καταβλήθηκε στο Δήμο Ιωαννιτών. Η επιστροφή του 20% της εφάπαξ καταβολής της εισφοράς ζητείται βάσει του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.4315/2014. Όπως ειδικότερα προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, ο πρώτος εκ των αναφερομένων κατέβαλε την εισφορά σε χρήμα εφάπαξ στις 24/12/2014, ήτοι την ίδια ημέρα έναρξης ισχύος του Ν. 4315/2014, και οι άλλοι δύο κατέβαλαν εφάπαξ τις εισφορές τους στις 29/12/2014, ήτοι πέντε ημέρες μετά την έναρξη της ισχύος του εν λόγω νόμου. Συνεπώς, εφόσον οι οφειλές τους ήταν μεν βεβαιωθείσες αλλά δεν ήταν ολοσχερώς καταβληθείσες, καθώς κατεβλήθησαν μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4315/2014. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Ιωαννιτών και η Νομική Υπηρεσία του οικείου Δήμου εισηγήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιστροφή του ποσού που κατέβαλαν οι τρεις αναφερόμενοι ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

2015

 • 20/10/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Διόρθωση εισφοράς σε χρήμα για ιδιοκτησία
  Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς δεν είχε λάβει απάντηση σε αίτησή του προς την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) για τον έλεγχο διπλασιασμού της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, την οποία κλήθηκε να καταβάλει ως κληρονόμος ιδιοκτησίας. Κατόπιν της παρέμβασης της Αρχής, η ΥΔΟΜ προέβη σε έλεγχο των στοιχείων και διαπιστώθηκε ότι η συνολική εισφορά σε χρήμα που οφειλόταν προς το Δήμο αντιστοιχούσε στο αρχικό ποσό πριν από τον διπλασιασμό του. Ζήτησε δε από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία τη διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους της δεύτερης πράξης επιβολής εισφοράς.
 • 27/07/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Ανάκληση απόφασης δημοτικού συμβουλίου που ήταν αντίθετη στη φορολογική ισότητα των πολιτών
  Ιδιοκτήτες ακινήτου, που είχαν πληρώσει την εισφορά τους ενόψει της ένταξης του ακινήτου τους στην πράξη εφαρμογής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου», προσέφυγαν στον Συνήγορο αναφέροντας ότι μετά τον επανακαθορισμό νέων, χαμηλότερων τιμών από το δημοτικό συμβούλιο Κορινθίων για τα ρυμοτομούμενα ακίνητα, δεν ήταν δυνατή η επιστροφή χρηματικών ποσών. Ο Συνήγορος υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη απόφαση και ο αποκλεισμός των αναφερομένων από την εφαρμογή των νέων τιμών ήταν σε αντίθεση με την συνταγματική αρχή της ισότητας. Μετά την παρέμβασή του, ο Δήμος προέβη σε ανάκληση του επίμαχου πρακτικού εκτίμησης της αξίας των ακινήτων της περιοχής, με αποτέλεσμα να ισχύουν οι αρχικές τιμές κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής.

2014

 • 23/10/2014 - Πόρισμα
  - Πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής "Λαιμός-Λουζιτάνια-Παραλία" του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής
  Ο Συνήγορος εξέτασε αναφορά πολίτη, σχετικά με την ανάγκη αποσαφήνισης του πολεοδομικού καθεστώτος των ακινήτων του, στην κτηματική περιφέρεια του δήμου Ασπροπύργου και στην θέση «Λαιμός-Λουζιτάνια-Παραλία», όπου ενώ είχε ακυρωθεί δικαστικά το σχέδιο πόλης, εξακολουθούσε να εφαρμόζεται η πράξη εφαρμογής. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου και τη σύνταξη του πορίσματος, η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής απέστειλε έγγραφο στην Αρχή, περιγράφοντας το σύνολο των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν οι συναρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση του θέματος.
 • 17/09/2014 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Καθυστέρηση στην καταβολή αποζημίωσης για ιδιοκτησία που ρυμοτομήθηκε από το δήμο Μεγαρέων
  Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο δήμος Μεγαρέων κατέβαλε την οφειλόμενη αποζημίωση στους ιδιοκτήτες οικοπέδου που ρυμοτομήθηκε με την πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Κινέττας.

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 9.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή