Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου και απομάκρυνση ανθυγιεινών εστιών στο Δήμο Χανίων.

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου και απομάκρυνση ανθυγιεινών εστιών στο Δήμο Χανίων.

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη, εξέτασε αναφορά πολίτη σχετικά με όμορο της ιδιοκτησίας του, στο Δήμο Χανίων, ετοιμόρροπο κτίσμα που αποτελούσε και σοβαρή εστία μόλυνσης. Στο πλαίσιο εξέτασης της εν λόγω αναφοράς, διαπιστώθηκε ότι καίτοι η αρμόδια πολεοδομική και η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία είχαν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διαπίστωσης, καταγραφής και παροχής οδηγιών για την καθαίρεση του ετοιμόρροπου κτίσματος, τη λήψη μέτρων ασφαλείας και τον καθαρισμό του χώρου, η υπόθεση βρισκόταν σε εκκρεμότητα. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, εκτελέστηκαν αρμοδίως οι εργασίες κατεδάφισης του ετοιμόρροπου κτίσματος, περίφραξης της πρόσοψης του οικοπέδου και καθαρισμός του εν λόγω χώρου από κάθε ανθυγιεινή εστία.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή