Πεδία παρέμβασης

Ο Συνήγορος του Πολίτη μεσολαβεί σε υποθέσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, και εν γένει υποβάθμισης του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ενδεικτικά πεδία παρέμβασης:

 • αυθαίρετα κτίσματα
 • διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών
 • παράνομες επεμβάσεις σε περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές
 • πολυετείς δεσμεύσεις ιδιοκτησιών για πολεοδομικούς ή αρχαιολογικούς σκοπούς – ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων
 • διαδικασία χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων
 • αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία έργων υποδομής (ΧΥΤΑ, έργα ΑΠΕ, δίκτυα ύδρευσης και εγκαταστάσεις διυλιστηρίων νερού, βιολογικοί καθαρισμοί, δίκτυα αποχέτευσης)
 • ατμοσφαιρική ρύπανση από βιομηχανίες
 • ηχορύπανση (από δίκτυα μεταφορών, νυχτερινά κέντρα κ.α.)
 • νομιμότητα εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας
 • ρύπανση υδάτων με αστικά ή βιομηχανικά λύματα
 • μόλυνση εδαφών (π.χ.από τοξικά απόβλητα)
 • διαδικασία καθορισμού αιγιαλού – παραλίας
 • άρνηση πρόσβασης σε περιβαλλοντική πληροφορία
 • νομιμότητα λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 •  περιβαλλοντική αδειοδότηση επιχειρήσεων

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή