Εφαρμογή κτιριοδομικού κανονισμού

Όλα | 2021 | 2013

2021

 • 15/07/2021 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Διαμαρτυρία για τις κτιριακές εγκαταστάσεις Νηπιαγωγείου στο Δήμο Αθηναίων
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε για τη μεταστέγαση του 54ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αθηναίων, κατόπιν διαμαρτυρίας γονέων νηπίων για ζητήματα που αφορούσαν την επάρκεια των κτιριακών υποδομών του.
 • 06/07/2021 - Δελτίο Τύπου
  - Προτάσεις για τη βελτίωση των δημοσίων νηπιαγωγείων
  Ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφό του προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, εξέθεσε τις απόψεις του για το ζήτημα της έλλειψης κατάλληλων κτιριακών υποδομών δημοσίων νηπιαγωγείων και πρότεινε συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

2013

 • 21/03/2013 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Παρέμβαση του Συνηγόρου και οριστική ρύθμιση του νομικού καθεστώτος των ακραίων οικοδομικών τετραγώνων στη «Μπίλιτζα Πάρνηθος»
  Πολίτης προσέφυγε στο Συνήγορο του Πολίτη με αίτημα την ρύθμιση του νομικού καθεστώτος των ακραίων οικοδομικών τετραγώνων του άρθρου 29 παρ.1 του ΓΟΚ (Ν.1577/1985) στη θέση «Μπίλιτζα Πάρνηθος» στους Θρακομακεδόνες Αττικής. Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στις αρμόδιες Αρχές, ζητώντας να επιληφθούν του θέματος και να μεριμνήσουν ως προς την οριστική νομική ρύθμιση του καθεστώτος των ακραίων οικοδομικών τετραγώνων της παρ.1 του άρθρου 29 του ΓΟΚ στη θέση «Μπίλιτζα Πάρνηθος» στους Θρακομακεδόνες Αττικής. Σε συνέχεια της διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη υπήρξεε συγκεκριμένη νομική ρύθμιση για το καθεστώς των ανοιχτών καιι ακραίων οικοδομικών τετραγώνων στο Νέο Οικοδομικό Κανονισμόό (Ν. 4067/2012) και ειδικότερα στο άρθρο 2 παρ. 48 έως και 53 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του πιο πάνω νόμου.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή