Αντιστήριξη οδών λόγω κατολισθήσεων στην πόλη της Ρόδου

Αντιστήριξη οδών λόγω κατολισθήσεων στην πόλη της Ρόδου

Περιγραφή

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, για να διαμαρτυρηθεί για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου αντιστήριξης επί της οδού Καλαμάτας στην πόλη της Ρόδου, που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ρήγμα σε αγωγό αποχέτευσης και διαρροή λυμάτων.

Μετά τη διαμεσολάβηση της Αρχής, αποφασίστηκε να προχωρήσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου στην εκπόνηση ιδιαίτερης μελέτης για τη συγκεκριμένη περιοχή και την εκτέλεση του έργου με το συντομότερο νόμιμο τρόπο καθώς επίσης, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου να προβούν στην τοποθέτηση κρασπέδου στο όριο της οδού προς την πλευρά του πρανούς, προκειμένου να οδηγούνται τα όμβρια σε νέα φρεάτια περισυλλογής.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή