Κοινόχρηστοι χώροι

Όλα | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2012 | 2006 | 2005

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 10.

2020

2019

 • 16/07/2019 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αντιστήριξη οδών λόγω κατολισθήσεων στην πόλη της Ρόδου
  Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, για να διαμαρτυρηθεί για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου αντιστήριξης επί της οδού Καλαμάτας στην πόλη της Ρόδου, που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ρήγμα σε αγωγό αποχέτευσης και διαρροή λυμάτων. Μετά τη διαμεσολάβηση της Αρχής, αποφασίστηκε να προχωρήσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου στην εκπόνηση ιδιαίτερης μελέτης για τη συγκεκριμένη περιοχή και την εκτέλεση του έργου με το συντομότερο νόμιμο τρόπο καθώς επίσης, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου να προβούν στην τοποθέτηση κρασπέδου στο όριο της οδού προς την πλευρά του πρανούς, προκειμένου να οδηγούνται τα όμβρια σε νέα φρεάτια περισυλλογής.

2018

 • 07/05/2018 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Συμμόρφωση Δήμου Καρύστου για την κατασκευή έργου, κατόπιν της παρέμβασης του Συνηγόρου
  Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, καταγγέλλοντας την υπέρμετρη καθυστέρηση κατασκευής τοιχίου στην οικία της, στον οικισμό Καψάλων του Δήμου Καρύστου, σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι ο εναγόμενος Δήμος, είχε διαταράξει τη νομή της, με την κατασκευή χάνδακα και τη διοχέτευση των ομβρίων υδάτων σε όλο το μήκος της δυτικής πλευράς της οικίας της, δημιουργώντας προφανείς κινδύνους για την στατικότητα αυτής. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Δήμων εμπίπτει η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους και ιδίως η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων. Οι Δήμοι οφείλουν να προβαίνουν στις δαπάνες για την εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Δήμων υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας, στο πλαίσιο της διοικητικής εποπτείας. Σε περίπτωση έλλειψης συνεργασίας των υπηρεσιών και των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο ΣτΠ μπορεί να ζητήσει την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.

2017

 • 13/01/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού των δικτύων κοινοχρήστων χώρων
  Ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή σειρά αναφορών που σχετίζονται με το χαρακτηρισμό οδών και την αλυσιτελή έκβαση των υποθέσεων, κατέγραψε τα κυριότερα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί αναφορικά με ζητήματα νομιμότητας οικοδομικών αδειών που σχετίζονται με την έλλειψη δικτύου κοινοχρήστων χώρων εντός ορίων οικισμού χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο και την κατάληψη τμημάτων κοινοχρήστων χώρων. Με παρέμβασή του, ο Συνήγορος του Πολίτη προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας ζήτησε την άμεση προώθηση ενεργειών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα επεξεργασίας νομοθετικής ρύθμισης που να ορίζει ως υποχρέωση των Δήμων να καθορίσουν άμεσα τα δίκτυα κοινοχρήστων χώρων τους –σε πρώτη φάση στους ήδη οριοθετημένους οικισμούς- δίνοντας ουσιαστική λύση στη νομοθετική αυτή δυσλειτουργία, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κακοδιοίκησης. Η Αρχή υπογράμμισε ότι η ρύθμιση αυτή θα ελαφρύνει σημαντικά το βάρος που έχει επωμιστεί η δικαιοσύνη, αλλά και η διοικητική λειτουργία των Δήμων από σειρά δυσεπίλυτων υποθέσεων. Παρά τις επισημάνσεις του Συνηγόρου, το ζήτημα δεν έχει ολοκληρωθεί και έχει επανέλθει με νέα αναφορά εντός του 2016.

2016

 • 09/11/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αποδοχή παρέμβασης του Συνηγόρου για τη συντήρηση και λειτουργία του πάρκου Παραλή-Αλκμήνης στη Θεσσαλονίκη
  Μετά από παρέμβαση του ΣτΠ οι αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία και ορθή χρήση του πάρκου Παραλή – Αλκμήνης στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε η διαδικασία ανάπλασης και συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του πάρκου, το οποίο περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, άθλησης και παιδική χαρά, εντατικοποιήθηκε η καθαριότητα και η φροντίδα της βλάστησης, ενώ αναμένεται η λειτουργία επιπλέον δραστηριοτήτων, όπως η δημιουργία ειδικού πάρκου ζώων συντροφιάς.

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 10.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή