Αμφισβήτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος από διαδικασία κτηματογράφησης

Όλα | 2019 | 2017 | 2008

2019

 • 30/01/2019 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Επιστροφή από το Ελληνικό Κτηματολόγιο αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
  Με τη διαμεσολάβηση της Αρχής, επιτεύχθηκε η επιστροφή από το Ελληνικό Κτηματολόγιο στον πολίτη, ποσού που είχε καταβάλει αχρεωστήτως. Η σοβαρή καθυστέρηση της επιστροφής του ποσού, αποδίδεται στην αρρυθμία που εμφανίζει το Ελληνικό Κτηματολόγιο, μετά την μετατροπή του σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

2017

 • 03/11/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Καταχώρηση συμβολαίου από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης
  Ο Συνήγορος εξέτασε αναφορά πολίτη με αίτημα την καταχώρηση συμβολαιογραφικής πράξης από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης. Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, παρότι η σχετική αίτηση είχε κατατεθεί το Μαϊο του 2017 δεν είχε προβεί στην καταχώρηση της πράξης, με σοβαρές συνέπειες για τον ενδιαφερόμενο. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, προέβη τον Αύγουστο στην σχετική καταχώρηση.
 • 13/07/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Υπολογισμός δικαιωμάτων μεταγραφής από το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών
  Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά πολίτη με αίτημα την επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού των τελών μεταγραφής συμβολαιογραφικής πράξης από το υποθηκοφυλακείο Αθηνών. Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι το υποθηκοφυλακείο Αθηνών προσδιόρισε τα δικαιώματα μεταγραφής, λαμβάνοντας υπόψη την αξία που ανέφερε το συμβόλαιο και όχι τη νέα αντικειμενική, η οποία με βάση τον αναδρομικό προσδιορισμό νέων μειωμένων αξιών ήταν χαμηλότερη. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το υποθηκοφυλακείο Αθηνών προέβη σε επανεξέταση του θέματος, αποδέχθηκε τη θέση της Ανεξάρτητης Αρχής και ικανοποίησε το αίτημα του πολίτη, με συνέπεια την επιστροφή ενός σημαντικού ποσού.

2008

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή