Πορίσματα

Όλα | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

2013

 • 11/09/2013 - Πόρισμα
  - Αυθαίρετες περιφράξεις και αδυναμία πρόσβασης στον αιγιαλό στη Χαλκιδική
  Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών με αίτημα την κατεδάφιση αυθαίρετων περιφράξεων, που είχαν ανεγερθεί από όμορους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, οι οποίες εμπόδιζαν την πρόσβαση στην παράκτια ζώνη των Δήμων Ν. Προποντίδας και Κασσάνδρας στη Χαλκιδική. Στο πόρισμα επισημαίνεται η ανάγκη ιεράρχησης των κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών, η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε περιπτώσεις, όπου υπάρχει καθυστέρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα και η αδυναμία πρόσβασης των πολιτών στην παράκτια ζώνη. Η Αρχή απευθύνθηκε στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) και στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ζητώντας τη διενέργεια ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, αλλά ουδέποτε ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση του ελέγχου και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτόν. Ωστόσο στη συνέχεια έλαβε σειρά εγγράφων από τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικης Πολιτικής, ΔΙΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης σχετικά με τις ενέργειές της για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών που αναφέρονται στο πόρισμα.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 30/07/2013 - Πόρισμα
  - Αποδοχή των προτάσεων του Συνηγόρου για τα προβλήματα εφαρμογής του ΠΔ προστασίας του ρέματος Πεντέλης-Χαλανδρίου.
  Τη νομιμότητα λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε οικόπεδο πλησίον του ρέματος κατ΄ εφαρμογή του Π.Δ για την προστασία του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης-Χαλανδρίου εξέτασε ο Συνήγορος του Πολίτη κατόπιν αναφοράς που υπέβαλλε σύλλογος πολιτών. Διαπιστώνοντας κατά τη διαμεσολαβητική του παρέμβαση διάσταση απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σχετικά με τη νομιμότητα λειτουργίας του καταστήματος, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε την αναδιατύπωση διατάξεων του σχετικού Π.Δ. Σε αποδοχή των προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη εκδόθηκε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία των προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του ανωτέρω Π.Δ.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 15/03/2013 - Πόρισμα
  - Ανεξέλεγκτος χώρος διάθεσης στερεών αποβλήτων στην περιοχή "Κοσσίνι" του Δήμου Τήνου
  Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά σχετικά με την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων από το Δήμο Τήνου, με αποτέλεσμα να προκαλείται σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, στην περιοχή «Κοσσίνι». Κατόπιν παρέμβασης της Αρχής ο Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζήτησε άμεσα από το Δήμο Τήνου την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων και την παύση της χρήσης του ΧΑΔΑ στην οποία προέβη τελικώς ο Δήμος Τήνου.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 24/01/2013 - Πόρισμα
  - Πολυετής δέσμευση ιδιωτικού αστικού ακινήτου λόγω υπέρμετρης καθυστέρησης στην έναρξη σωστικής ανασκαφικής έρευνας
  Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε και εκπόνησε πόρισμα για περίπτωση δέσμευσης ακινήτου στη Χίο, εξαιτίας πολυετούς καθυστέρησης στην έναρξη και ολοκλήρωση σωστικής ανασκαφικής έρευνας από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και μεγάλο αριθμό παρόμοιων υποθέσεων που αφορούν χρονίζουσα ανασκαφική έρευνα, η οποία εκτελείται για τη διάσωση μνημείου κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή