Ανεξέλεγκτος χώρος διάθεσης στερεών αποβλήτων στην περιοχή "Κοσσίνι" του Δήμου Τήνου

Ανεξέλεγκτος χώρος διάθεσης στερεών αποβλήτων στην περιοχή "Κοσσίνι" του Δήμου Τήνου

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά σχετικά με την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων από το Δήμο Τήνου, με αποτέλεσμα να προκαλείται σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, στην περιοχή «Κοσσίνι». Ο Συνήγορος του Πολίτη με πόρισμά του ζήτησε την άμεση διακοπή της λειτουργίας του εν λόγω ΧΑΔΑ, την εξυγίανση-αποκατάσταση της εν λόγω περιοχής και την άμεση υλοποίηση των προβλεπόμενων από τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό έργων διαχείρισης απορριμμάτων. Επίσης, επεσήμανε ότι η δεματοποίηση και η προσωρινή αποθήκευση, που προωθείται από το Δήμο Τήνου, είναι αμφίβολο εάν θα επιλύσει έστω και προσωρινά το πρόβλημα και δεν θα οδηγήσει στη δημιουργία νέου ΧΑΔΑ. Ο Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζήτησε άμεσα από το Δήμο Τήνου την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων και την παύση της χρήσης του ΧΑΔΑ, ωστόσο, έκρινε ότι έπρεπε να ολοκληρωθούν οι ενέργειες για την προσωρινή συλλογή, αποθήκευση και δεματοποίηση των απορριμμάτων του Δήμου. Ο Δήμος Τήνου προέβη τελικά στην παύση της χρήσης του ΧΑΔΑ.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή