Πολυετής δέσμευση ιδιωτικού αστικού ακινήτου λόγω υπέρμετρης καθυστέρησης στην έναρξη σωστικής ανασκαφικής έρευνας

Μακροχρόνια δέσμευση ιδιωτικού αστικού ακινήτου λόγω υπέρμετρης καθυστέρησης στην έναρξη και ολοκλήρωση σωστικής ανασκαφικής έρευνας, εν όψει εκτέλεσης οικοδομικού έργου

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε περίπτωση δέσμευσης ακινήτου στη Χίο εξαιτίας πολυετούς καθυστέρησης στην έναρξη και ολοκλήρωση σωστικής ανασκαφικής έρευνας από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και μεγάλο αριθμό παρόμοιων υποθέσεων που αφορούν ανασκαφική έρευνα, η οποία εκτελείται για τη διάσωση μνημείου κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου. Η Ανεξάρτητη Αρχή διαπίστωσε καταστρατήγηση της νομοθεσίας που διέπει την διεκπεραίωση σωστικών ανασκαφών και προέβη στις ανάλογες επισημάνσεις και προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες Αρχές με πόρισμά του.
Μετά από τη παρέμβαση αυτή του ΣτΠ, το Υπουργείο Πολιτισμού ζήτησε από την αρμόδια Εφορεία την ένταξη της δαπάνης για την εκτέλεση της εν λόγω σωστικής ανασκαφής του ακινήτου στη Χίο κατ' απόλυτη προτεραιότητα στο Πρόγραμμα Δράσης της για το 2013.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή