Παρεμβάσεις μας

Όλα | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 26.

2013

 • 17/12/2013 - Ειδική Έκθεση
  - Η διαχείριση της παράκτιας ζώνης
  Ειδική έκθεση για τα προβλήματα, τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την παράκτια ζώνη.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 12/12/2013 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Χρηματοοικονομικά κίνητρα υπέρ των ιδιοκτητών διατηρητέων
  Στο πλαίσιο θέσπισης νέου ενιαίου φόρου ακινήτων, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε: α) ενιαία αντιμετώπιση όλων των διατηρητέων κτηρίων και μνημείων, β) στάθμιση υπαγωγής στο καθεστώς μείωσης του ΕΝΦΑ και των ιδιοκτητών διατηρητέων κτηρίων και μνημείων, με τελικό στόχο να διευκολυνθεί η δυνατότητα συντήρησής τους, γ) πρόβλεψη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων για όλους τους ιδιοκτήτες διατηρητέων, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια και δ) επέκτασή τους τουλάχιστον σε όλα τα κτήρια, που εντάσσονται σε χαρακτηρισμένους, ως διατηρητέους, οικισμούς, όταν η δημοσιονομική κατάσταση το επιτρέψει.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 11/12/2013 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αποδοχή πρότασης Συνηγόρου για παροχή ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας σε κοινωφελή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
  Αποδεκτή έγινε πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για την προώθηση ρύθμισης που να προβλέπει την επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου σε κοινωφελή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με διάταξη του ν. 4203/2013 προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, τα εκκλησιαστικά-φιλανθρωπικά ιδρύματα και τους ειδικά πιστοποιημένους φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 10/12/2013 - Δελτίο Τύπου
  - Ο Συνήγορος για το ζήτημα της αντιμετώπισης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από τη ΔΕΗ
  Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει γίνει αποδέκτης πολυάριθμων αναφορών πολιτών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ζητoύν τη συνδρομή της Αρχής προκειμένου να εξευρεθεί τρόπος να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στη ΔΕΗ. Στο παρελθόν, η Αρχή έχει διατυπώσει σειρά προτάσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως, παρά τις εξαγγελίες της ΔΕΗ για τη μη διακοπή ρεύματος λόγω χρεών σε ευάλωτους πελάτες και για την έναρξη λειτουργίας των επιτροπών που εξετάζουν ιδιαίτερες περιπτώσεις οικιακών καταναλωτών, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται περιπτώσεις όπου ευάλωτοι πελάτες δεν τυγχάνουν ευνοϊκής αντιμετώπισης. Η Αρχή εξακολουθεί να εξετάζει πολλές τέτοιες περιπτώσεις και να διαμεσολαβεί για την επανασύνδεση παροχών, τον ευνοϊκότερο δυνατό διακανονισμό οφειλών και την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο καταναλωτών που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 09/12/2013 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για ευνοϊκότερη ρύθμιση οφειλής ηλεκτρικού ρεύματος και για επανασύνδεση παροχής.
  Μετά από διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη η ΔΕΗ ΑΕ προέβη στην ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μακροχρόνια άνεργου καταναλωτή και πάσχοντος από θωρακική νόσο και στην επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Στη συνέχεια πραγματοποίησε τη σύναψη νέου, ευνοϊκότερου διακανονισμού εξόφλησης των συσσωρευμένων οφειλών ύψους 5.310 ευρώ σε 24 χαμηλόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση καταβολής προκαταβολής.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 26.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή