Προτάσεις για τη βελτίωση των δημοσίων νηπιαγωγείων

Δελτίο Τύπου: Προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τις κτιριολογικές προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές των δημοσίων νηπιαγωγείων

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφό του προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, εξέθεσε τις απόψεις του για το ζήτημα της έλλειψης κατάλληλων κτιριακών υποδομών δημοσίων νηπιαγωγείων και πρότεινε συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή