Νέα καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την κράτηση αιτούντος άσυλο

Νέα καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την κράτηση αιτούντος άσυλο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με την από 07 Ιουνίου 2011 απόφαση (υπόθεση «R.U.» κατά Ελλάδας), έκρινε πως η Ελλάδα επεφύλαξε εξευτελιστική μεταχείριση σε αλλοδαπό, αιτούντα άσυλο, αναφερόμενο στις συνθήκες υπό τις οποίες αυτός κρατείτο στο τμήμα συνοριακής φύλαξης στο Σουφλί και στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αθηνών,.
Το Δικαστήριο καταδίκασε, εκ νέου, την Ελλάδα για την παραβίαση του δικαιώματος στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια (άρθρο 5 παρ.1 και 4) εστιάζοντας στην έλλειψη νομιμότητας της διοικητικής κράτησης αιτούντος άσυλο, η απέλαση του οποίου έχει ανασταλεί, αλλά και στην έλλειψη αποτελεσματικού ενδίκου μέσου προσβολής αυτής, παραπέμποντας ρητά στα ευρήματα σχετικής αυτοψίας του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ενόψει της πρόσφατης αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου περί ασύλου (π.δ 114/2010), ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι είναι επιτακτική η άμεση εφαρμογή του. Ιδιαίτερα υπογραμμίζεται ο προβλεπόμενος πλέον εξαιρετικός χαρακτήρας του μέτρου της κράτησης και η αναγκαιότητα για άμεση υιοθέτηση των εναλλακτικών της κράτησης μέτρων για τους αλλοδαπούς που ζητούν άσυλο.

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή