Πρόσβαση και διαδικασία ασύλου

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διερευνήσει καταγγελίες για τις συνθήκες υποδοχής, κράτησης και φιλοξενίας των παρανόμως εισερχομένων στη χώρα αλλοδαπών και  ασυνόδευτων ανηλίκων και των αιτούντων άσυλο. Η μέχρι πρόσφατα εξαιρετικά περιορισμένη έως μηδενική χορήγηση ασύλου σε συνδυασμό με το ανέφικτο απέλασης της μεγάλης πλειονότητας όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα, καθώς και η έλλειψη προνοιακής μεταχείρισης, έχει ως αποτέλεσμα ο πληθυσμός αυτός να στερείται θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Αρχή πραγματοποιεί επισκέψεις και αυτοψίες σε χώρους υποδοχής και κράτησης σε πολλές περιοχές της χώρας, συνεργάζεται με φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που προασπίζονται τα δικαιώματα των προσφύγων και έχει απευθύνει συστάσεις για τη βελτίωση των πρακτικών της μεταχείρισής τους. Όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής, ειδικότερα για τους αιτούντες άσυλο, η Διοίκηση δεσμεύεται και από την Οδηγία 2003/9/ΕΚ. Ως ειδικότερο ζήτημα έχει εντοπισθεί η πρόσβαση των δικηγόρων και εκπροσώπων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στους χώρους κράτησης.

Η κατάχρηση της οδού του ασύλου από οικονομικούς μετανάστες, προκειμένου να επιτύχουν την προσωρινή διαμονή τους στη χώρα, έχει οδηγήσει τις αρμόδιες διοικητικές αρχές σε λήψη μέτρων που δυσχεραίνουν την υποβολή αιτήματος ασύλου σε τέτοιο βαθμό, ώστε συχνά να συρρικνώνονται οι προβλεπόμενες από το διεθνές πλαίσιο εγγυήσεις για τις διαδικασίες αναγνώρισης του πρόσφυγα. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει προβλήματα στη διαδικασία αυτή, και έχει προτείνει αντίστοιχες λύσεις, στους εξής τομείς: χορήγηση ανθρωπιστικού καθεστώτος ύστερα από αίτηση του απορριφθέντος αιτούντος άσυλο, επιδόσεις απορριπτικών αποφάσεων στους αιτούντες, υποβολή αιτήματος ασύλου μέσω δικαστικού επιμελητή, εξέταση αιτημάτων ασύλου προσώπων που επιστρέφουν στη χώρα κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ».  

Τα προβλήματα που διαπιστώνονται κατά τη διαδικασία αναγνώρισης της ιδιότητας του πρόσφυγα, εστιάζονται κατ’ αρχήν στην υπέρμετρη καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεων επί αιτημάτων ασύλου. Επίσης, οι απορριπτικές αποφάσεις δεν περιέχουν επαρκή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία με βάση τα στοιχεία του φακέλου του αιτούντος άσυλο.

Όλα | 2018 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

2005

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή