Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις

Όλα | 2018 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2002 | 1999 | 1998

2008

 • 04/11/2008 - Έγγραφο
  - ΠΔ 167/2008
  Συμπλήρωση Π.Δ. 131/2006 Σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
 • 30/07/2008 - Έγγραφο
  - ΠΔ 96/2008
  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2004/83/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους
 • 11/07/2008 - Έγγραφο
  - ΠΔ 90/2008
  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή