Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις

Όλα | 2018 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2002 | 1999 | 1998

Αποτελέσματα 21 έως 29 από 29.

2008

 • 04/11/2008 - Έγγραφο
  - ΠΔ 167/2008
  Συμπλήρωση Π.Δ. 131/2006 Σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
 • 30/07/2008 - Έγγραφο
  - ΠΔ 96/2008
  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2004/83/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους
 • 11/07/2008 - Έγγραφο
  - ΠΔ 90/2008
  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα

2007

 • 13/11/2007 - Έγγραφο
  - ΠΔ 220/2007
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9 ΕΚ , σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο

2006

 • 14/04/2006 - Έγγραφο
  - ΠΔ 80/2006
  Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών

2002

 • 12/12/2002 - Έγγραφο
  - ΠΔ 366/2002
  Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα

1999

 • 20/10/1999 - Έγγραφο
  - ΠΔ 266/1999
  Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφιστάμενου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους
 • 06/04/1999 - Έγγραφο
  - ΠΔ 61/1999
  Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της οικογενείας του και ανθρωπιστικό καθεστώς

1998

 • 25/06/1998 - Έγγραφο
  - ΠΔ 189/1998
  Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωρισμένων από την πολιτεία ως προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των προσωρινά διαμενόντων για λόγους ανθρωπιστικούς

Αποτελέσματα 21 έως 29 από 29.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή