Εγκύκλιοι - σχετικά έγγραφα

Όλα | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2000

2000

  • 15/12/2000 - Έγγραφο
    - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2725/2000
    Σχετικά με την θέσπιση του «Eurodac», για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων, για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου
  • 01/01/2000 - Έγγραφο
    - Σύμβαση της Γενεύης
    Σύμβαση της Γενεύης (1951) για το Καθεστώς των Προσφύγων και Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης (1967)

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή