Εγκύκλιοι - σχετικά έγγραφα

Όλα | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2000

Αποτελέσματα 26 έως 30 από 30.

2003

 • 03/10/2003 - Έγγραφο
  - Οδηγία 2003/86 ΕΚ
  Σχετικά με την οικογενειακή επανένωση
 • 25/02/2003 - Έγγραφο
  - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003
  Σχετικά με την θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας
 • 06/02/2003 - Έγγραφο
  - Οδηγία 2003/9 ΕΚ
  Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο

2000

 • 15/12/2000 - Έγγραφο
  - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2725/2000
  Σχετικά με την θέσπιση του «Eurodac», για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων, για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου
 • 01/01/2000 - Έγγραφο
  - Σύμβαση της Γενεύης
  Σύμβαση της Γενεύης (1951) για το Καθεστώς των Προσφύγων και Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης (1967)

Αποτελέσματα 26 έως 30 από 30.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή