Εγκύκλιοι - σχετικά έγγραφα

Όλα | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2000

Αποτελέσματα 21 έως 25 από 30.

2007

 • 12/09/2007 - Έγγραφο
  - Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
  Ενημερωτικό Φυλλάδιο Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σε έξι γλώσσες, σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου

2006

 • 31/08/2006 - Έγγραφο
  - ΥΠΕΣΔΔΑ 17256/2006
  Ανάκληση παραίτησης από τη διαδικασία ασύλου με σκοπό τη νομιμοποίηση βάσει του νέου μεταναστευτικού νόμου 3386/2005
 • 31/07/2006 - Έγγραφο
  - ΥΠΕΣΔΔΑ Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ. 5401/1-234689/2006
  Ανάκληση παραίτησης από τη διαδικασία ασύλου με σκοπό τη νομιμοποίηση βάσει του νέου μεταναστευτικού νόμου 3386/2005

2005

 • 13/12/2005 - Έγγραφο
  - Οδηγία 2005/85 ΕΚ
  Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν ή ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα

2004

 • 30/09/2004 - Έγγραφο
  - Οδηγία 2004/83/ΕΚ
  Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους

Αποτελέσματα 21 έως 25 από 30.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή