Επιστολή ΣτΠ προς τον ΥΠΕΣΔΔΑ

Επιστολή ΣτΠ προς τον ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με την παροχή δυνατότητας νομιμοποίησης παραμονής σε ορισμένες κατηγορίες αλλοδαπών που διαμένουν στη χώρα σήμερα, παρανόμως.

Επιστολή ΣτΠ προς τον ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με την παροχή δυνατότητας νομιμοποίησης παραμονής σε ορισμένες κατηγορίες αλλοδαπών που διαμένουν στη χώρα σήμερα, παρανόμως.

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή