Παρατηρήσεις του Συνηγόρου επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων του Υπ.Εσ. για θέματα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών

Παρατηρήσεις του Συνηγόρου επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων του Υπ.Εσ. για θέματα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών

Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε στις 26.02.2016 στο Υπ.Εσ. αναλυτικό σχολιασμό των προτεινόμενων ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου του Υπ.Εσ. για θέματα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών.  Το σχέδιο ψηφίστηκε ως νόμος με αριθμό 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και λοιπές διατάξεις», χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνονται διατάξεις για μεταναστευτικά ζητήματα.

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή