Ν. 3938/2011, άρθρο 26, Επιτροπή Πολιτογράφησης

Έγγραφο: Ν. 3938/2011, άρθρο 26, Επιτροπή Πολιτογράφησης

Περιγραφή

Με την τροποποίηση του ν. 3938/2011, άρ. 26, παρ. 3α, επεκτείνεται στις εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης που είχαν κατατεθεί πριν τεθεί σε ισχύ ο ν. 3838/2010, η ρύθμιση σχετικά με τη γνώμη του ΥΠΡΟΠΟ για το αν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας. Με την τροποποίηση αυτή, αιτήσεις πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών και ομογενών κατόχων ΕΔΤΟ, εξετάζονται κανονικά και μπορεί να εκδοθεί απόφαση πολιτογράφησης, αν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΡΟΠΟ δεν στείλουν τη γνώμη τους εντός τετραμήνου από τη σχετική αίτηση.

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή