ΚΥΑ 31399/01.10.2018 Καθορισμός δικαιολογητικών για χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και χορήγηση/ανανέωση τίτλων διαμονής

ΚΥΑ 31399/01.10.2018 Καθορισμός δικαιολογητικών για χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και χορήγηση/ανανέωση τίτλων διαμονής

Περιγραφή

ΚΥΑ 31399/01.10.2018 Τροποποίηση της 30825/4.6.2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για τη χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014», όπως ισχύει.

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή