Διαμονή και εργασία υπηκόων Βουλγαρίας και Ρουμανίας

Έγγραφο: Διαμονή και εργασία υπηκόων Βουλγαρίας και Ρουμανίας

Περιγραφή

ΥΠΕΣΔΔΑ Εγκύκλιος 22/2007 Ένταξη στην Ε.Ε. της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας
ΥΠΕΣΔΔΑ 7060/2007  Ένταξη στην Ε.Ε. της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας
Υπουργείο Απασχόλησης 30269/2007, Εγκύκλιος για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή