ΥπΜετΠολ Έγγραφο 25220/27.07.2018 Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών κα προστίμων

ΥπΜετΠολ Έγγραφο 25220/27.07.2018 Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών κα προστίμων

Περιγραφή

ΥπΜετΠολ Έγγραφο 25220/27.07.2018 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4546/2018 σχετικά με αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών κα προστίμων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Αρχή



Εργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή