Εγκύκλιοι - σχετικά έγγραφα

Όλα | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2009

 • 10/11/2009 - Έγγραφο
  - ΥΠΕΣ 28023/09
  Παροχή διευκρινήσεων προς το Υπουργείο Οικονομικών, επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ν.3386/05
 • 08/07/2009 - Έγγραφο
  - ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 34/2009
  Χρήση νέων εντύπων αιτήσεων για τους υπηκόους τρίτων χωρών
 • 30/06/2009 - Έγγραφο
  - Οδηγία 2009/52/ΕΚ
  Σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών
 • 24/06/2009 - Έγγραφο
  - Παρατηρήσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
  Παρατηρήσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου επί του Σ/Ν: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
 • 22/05/2009 - Έγγραφο
  - ΥΠΕΣ 13083/2009
  ΥΠΕΣ 13083/2009 Εκπροσώπηση υπηκόων τρίτων χωρών από δικηγόρους, κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης - ανανέωσης άδειας διαμονής
 • 22/04/2009 - Έγγραφο
  - ΥΠΕΣ 6208/2009
  Τέλεση δικαιοπραξιών στην Ελλάδα από τους υπηκόους τρίτων χωρών, στερούμενους διαβατηρίου
 • 13/04/2009 - Έγγραφο
  - ΥΠΕΣ Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ. 4/23004/2009
  Ζητήματα συνεργασίας Περιφερειών και Ελληνικής Αστυνομίας
 • 03/04/2009 - Έγγραφο
  - ΥΠΕΣ, Εγκύκλιος 15/2009 & 28/2009
  ΥΠΕΣ, Εγκύκλιος 15/2009 Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3731/2008 ΥΠΕΣ, Εγκύκλιος 28/2009 Συμπλήρωση της υπ'αριθ. 15/2009 εγκυκλίου

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή