Εγκύκλιοι - σχετικά έγγραφα

Όλα | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2008

 • 24/07/2008 - Έγγραφο
  - Εγκύκλιος 34/2008
  Εγκύκλιος 34/2008, σχετικά με την Κ.Υ.Α. 12311/08
 • 18/06/2008 - Έγγραφο
  - ΥΠΕΣ 13431/2008
  ΥΠΕΣ 13431/2008 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας
 • 04/06/2008 - Έγγραφο
  - Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών
  Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών σχετικά με την έκδοση και ανανέωση των αδειών διαμονής των Αλλοδαπών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • 11/04/2008 - Έγγραφο
  - ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 21/2008
  ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 21/2008 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3613/2007
 • 28/02/2008 - Έγγραφο
  - ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 10/08
  ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 10/08 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 106/07
 • 07/01/2008 - Έγγραφο
  - ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 1/2008
  Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή