Εγκύκλιοι - σχετικά έγγραφα

Όλα | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 18.

2005

 • 28/12/2005 - Έγγραφο
  - Υ.Δ.Τ. 6634/05
  Θέματα αρμοδιότητας Υ.Δ.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3386/05
 • 15/12/2005 - Έγγραφο
  - ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 24112/05
  Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών
 • 23/11/2005 - Έγγραφο
  - ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 21572/05
  Εκκρεμή αιτήματα χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
 • 20/10/2005 - Έγγραφο
  - Εγκύκλιοι και έγγραφα ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
  Εγκύκλιοι και έγγραφα ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/05
 • 20/10/2005 - Έγγραφο
  - Ο.Γ.Α. 79498/05
  Χορήγηση αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών – Ανειδίκευτοι εργάτες
 • 16/10/2005 - Έγγραφο
  - ΥΠΕΣΔΔΑ 16949/2005
  Δικαίωμα εργασίας κατόχων αδειών διαμονής για οικογενειακή συνένωση ή αυτοτελών αδειών διαμονής
 • 05/10/2005 - Έγγραφο
  - Ο.Γ.Α. Εγκύκλιος 7/05
  Χορήγηση αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών
 • 04/10/2005 - Έγγραφο
  - Υ.Δ.Τ. 6634/4-10-2005
  Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, Ν. 3386/05
 • 29/09/2005 - Έγγραφο
  - Υπ. Απασχόλησης, Εγκύκλιος 31716/05
  Για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του Ν. 3386/05
 • 27/09/2005 - Έγγραφο
  - Υπ. Απασχόλησης Φ.80000/22534/1655/2005
  Υπ. Απασχόλησης Φ.80000/22534/1655/2005, Εξαγορά ενσήμων

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 18.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή