Εγκύκλιοι - σχετικά έγγραφα

Όλα | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2003

  • 03/10/2003 - Έγγραφο
    - Οδηγία 2003/109/ΕΚ
    Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες.
  • 03/10/2003 - Έγγραφο
    - Οδηγία 2003/86/ΕΚ
    Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή