Εγκύκλιοι - σχετικά έγγραφα

Όλα | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Αποτελέσματα 121 έως 127 από 127.

2005

 • 23/06/2005 - Έγγραφο
  - Αιτιολογική Έκθεση
  Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου "Eίσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια"
 • 05/01/2005 - Έγγραφο
  - ΥΔΤ 6634/1-200077/2005
  ΥΔΤ 6634/1-200077/2005 Εκτέλεση απόφασης απέλασης αλλοδαπών

2004

 • 23/12/2004 - Έγγραφο
  - Οδηγία 2004/114/ΕΚ
  Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία
 • 06/08/2004 - Έγγραφο
  - Οδηγία 2004/81/ΕΚ
  Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές.
 • 29/06/2004 - Έγγραφο
  - Οδηγία 2004/38/ΕΚ
  Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.

2003

 • 03/10/2003 - Έγγραφο
  - Οδηγία 2003/109/ΕΚ
  Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες.
 • 03/10/2003 - Έγγραφο
  - Οδηγία 2003/86/ΕΚ
  Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης.

Αποτελέσματα 121 έως 127 από 127.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή