Διαβατήρια για πρόσφυγες που λαμβάνουν άδεια διαμονής «επί μακρόν διαμένοντος»

Ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για τα διαβατήρια αναγνωρισμένων προσφύγων, κατόχων αδειών διαμονής «επί μακρόν διαμένοντος»

Η Ελληνική Αστυνομία δεν χορηγούσε (ανανέωνε) ταξιδιωτικό έγγραφο σε δικαιούχο διεθνούς προστασίας, στον οποίο είχε ήδη χορηγηθεί άδεια διαμονής «επί μακρόν διαμένοντος». Το επιχείρημα της ΕΛΑΣ ήταν ότι ο αλλοδαπός για να παραλάβει τη νέα άδεια διαμονής του, επέστρεψε το δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα που κατείχε, και, άρα, δεν έφερε πλέον την ιδιότητα του δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Παρότι δε, η ΕΛΑΣ είχε ερωτήσει σχετικά, τη νομική της υπηρεσία, για όσο καιρό εκκρεμούσε η απάντηση, δεν χορηγούνταν ταξιδιωτικά έγγραφα σε όσους δικαιούχους διεθνούς προστασίας είχε χορηγηθεί άδεια διαμονής «επί μακρόν διαμένοντος». Ο Συνήγορος παρενέβη προς το Υπουργείο Εσωτερικών και επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90, παρ. 3β, 5 και 6, του ν.4251/2014, ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας στον οποίο χορηγείται άδεια διαμονής «επί μακρόν διαμένοντος» δεν έχει απωλέσει την ιδιότητα του αναγνωρισμένου πρόσφυγα. Αντίθετα, στη νέα άδεια παραμονής του, γίνεται ειδική επισήμανση της ισχύος ιδιότητας αυτής.

Στη συνέχεια της παρέμβασης του Συνηγόρου, το Υπουργείο Εσωτερικών, που συμφώνησε με τις διαπιστώσεις της Αρχής, ενημέρωσε τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες της ΕΛΑΣ να προχωρούν σε χορηγήση (και ανανέωση) ταξιδιωτικών τίτλων σε όσους λλοδαπούς δικαιούχους διεθνούς προστασίας έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής «επί μακρόν διαμένοντος».

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή