Αποκλεισμός ή έκπτωση αλλοδαπών από τη διαδικασία νομιμοποίησης, λόγω καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών της διοίκησης

Αποκλεισμός ή έκπτωση αλλοδαπών από τη διαδικασία νομιμοποίησης, λόγω καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών της διοίκησης

Αποκλεισμός ή έκπτωση αλλοδαπών από τη διαδικασία νομιμοποίησης, λόγω καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών της διοίκησης.

Μετά την παρέμβαση της Αρχής, οι υποθέσεις είχαν θετική έκβαση και χορηγήθηκε άδεια παραμονής στους συγκεκριμένους αλλοδαπούς.

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή