Η θεώρηση εισόδου ως αποδεικτικό στοιχείο υπαγωγής στη διαδικασία αρχικής νομιμοποίησης διαμονής αλλοδαπού στη Χώρα

Η θεώρηση εισόδου ως αποδεικτικό στοιχείο υπαγωγής στη διαδικασία αρχικής νομιμοποίησης διαμονής αλλοδαπού στη Χώρα

Η θεώρηση εισόδου ως αποδεικτικό στοιχείο υπαγωγής στη διαδικασία αρχικής νομιμοποίησης διαμονής αλλοδαπού στη Χώρα (άρθρο 91, παρ. 11 του ν. 3386/2005)

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή