Απόρριψη αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής σε σύζυγο πολίτη Ε.Ε.

Απόρριψη αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής σε σύζυγο πολίτη Ε.Ε.

Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, σύζυγο πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., χωρίς νόμιμη αιτιολογία

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή