Χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε ΥΤΧ, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα επί μακρόν

Χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε ΥΤΧ, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα επί μακρόν

Πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε υπηκόους τρίτων χωρών, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα επί μακρόν.

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή